O FOTOGRAFII

Co pro mne znamená fotografie ?
Především poznávání světa, poznávání člověka a poznávání sebe samého. Je to jakási mezilidská komunikace na vyšším stupni.
Člověk odhaluje a sděluje věci těžko odhalitelné a těžko sdělitelné, odhaluje především svůj vztah ke světu a k životu.
Je to určitý druh poezie bez použití opotřebovaných slov.

Posláním fotografie je představit člověka jinému člověku, stejně jako objasnit člověku sebe samého.
A to je nejsložitější věc na zemi . . . . (Edward Steichen)

Dobrá fotografie sama o sobě má svůj vlastní význam a smysl. Je schopna kromě věrného zobrazení reálných motivů zachytit taky cosi nehmotného a těžko definovatelného. Jakési silokřivky individuálního vnímání fotografa, jeho vazbu na vizuální podněty, zážitky a situace. Tento vztah k určitým motivům, jejich výběr a způsob realizace souvisí s osobností fotografa, s jeho intelektuální a citovou úrovní, s jeho vědomím i podvědomím.
Přestože součástí fotografické tvorby zůstává také silný prvek náhodnosti a momentu překvapení.

Neustále přemýšlíme o smyslu vlastní tvorby a hledáme zdůvodnění naší posedlosti. Snažíme se formulovat více nebo méně pomatené teorie, a když už se zdá, že všechno chápeme a dokážeme zdůvodnit, dostaví se najednou pochybnosti a naše počínání nám připadá marné a nesmyslné.
A přece jakási neznámá síla nás přinutí znovu vzít do ruky pero, štětec, nebo fotoaparát - a my znovu zhmotňujeme prchavé momenty našeho života, našich myšlenek a snů a znovu přemýšlíme o tom, jestli to má nějaký smysl.

Ruda Stančík
Citáty

„Význam našich fotografií přesahuje hranici její iluzivní jasnosti.“ (Bořek Sousedík)

„Ani v nejmenším nepochybuji, že lze fotografii používat jako prostředek citové interpretace“ (H. Riebesehl)

„Fotografie nejsou slova, ale vize. Částečně lze vizi vyjádřit slovem básnickým.“ (Bořek Sousedík)

„Je dobře, že někdo umí dělat fotky, abychom se na ně mohli potom dívat.“ (Jiří Albrecht)