VIRTUÁLNÍ GALERIE AUTORSKÉ TVORBY RUDY STANČÍKA

FOTOGRAFIE • FOTO GRAFIKA • OBRÁZKY • MUZIKA • TEXTY • KNIHY • VÝSTAVY • DTP
Vítejte v mé virtuální autorské galerii.
Na následujících stránkách si můžete prohlédnout podstatnou část mé vlastní tvorby, a to hned v několika oblastech. Několik myšlenek
a názorů na fotografickou tvorbu naleznete v oddílech fotografie...,
kde také můžete vidět výběr mých fotografií a fotomontáží, rozdělených do několika fotografických cyklů.

Přehled o výstavách, kterých jsem se dosud zúčastnil, případně
o nových připravovaných výstavách, uvádím v oddíle výstavy.
Do oddílu obrázky HS jsem zařadil především práce mé ženy Heleny. Helena je zastoupena také v oddíle knihy, kde naleznete ukázky z její i mojí literární tvorby ve formátu PDF - pro otevření
je třeba mít nainstalován Acrobat Reader.

V oddíle RS music chci představit svoji hudební tvorbu. Ukázky
z jednotlivých CD si můžete stáhnout, nebo přímo poslechnout, pokud máte vhodný přehrávač souborů MP3.
V oddíle texty najdete veškeré písňové texty k jednotlivým
hudebním CD.

Závěrem nabízím také ukázky počítačové grafiky
v oddíle studio RS - DTP.

Budete-li chtít více informací, případně sdělit svůj názor
na prezentovaná díla, nebo na celou galerii RS, prosím použijte e-mailovou adresu - viz kontakt.

Doufám, že vystavené artefakty vám přinesou alespoň trochu pohody a dobré nálady.
Přeju vám hodně příjemných chvil při procházení jednotlivých oddílů galerie RS.

Chovejte se prosím tiše, nestrkejte do sebe a nepředbíhejte se. Na každého se dostane.

Případné použití k jiným, např. komerčním účelům je možné pouze se souhlasem autora.

Ruda Stančík

Nejvhodnějším internetovým prohlížečem pro bezchybné zobrazení těchto stránek je pravděpodobně FireFox a Opera.


Na celou obrazovku a zpět: F11